- The ODD Supporter CREW -

We want to say “THANK YOU” to everyone who has already supported our IndiedGoGo life-changing campaign:

Thank you!

Join the ODD Supporter CREW HERE!


A:

Anna Ply, Anelia Stan, Ashsoltani, Angel_fs17, Avreon, Alxaleksandrov, Angelbb, Atanas Daskalov, Allwefly, Anamaria Krasteva, Alex Mishev, Alexsavalexandrov, Alexandra Nenkova, Аli Varbanov, Aleksandrina Sluder, Andarial, Ani_8, Al. Simeonova, Anna Vlad, Angel Kovachev, Antonova Anaida

B:

Borislav Savov, Bezobrazov Tochka Com, Borisov. G. B, Bogdan Katanski, Boyko Dimov, Banata, Boris Timchev, Ba764software, Biliana Bokova, Blagovest Ilchevski, Boyana Atanasova, Boril Gourinov, Boris Raikov, Bobo Kacharmazov, Borislav Mishev

C:

Chavdar Stoimenov, Chavdar Jordanov, Chavdar Kyurkchiev, Chavritozzz, Chavdar Videnov, Cskasforce

D:

Dorotheya Antonova, Daniela Stefanova, Daniel Frank, Dantata, Downnola123, Diana Doychinova, Dani Laskov, Dimitar Pigov, Daniela Bandeva, Denise Siebold, Дanail Josifov, Dinyo517, Dimitar Jelqzkov, Daria Ilieva, Danish, Denitsa Slavova, Desi Petrova, Dragycomix, Desimorka

E:

Evgeni Petrov, Elanna Wheeler, Emil Kirilov, Eve Georgieva, E_mladenova1978, Emi Ivanova, Elanna Wheeler, Evtim, Ethan Day, Emil Atanassov, Esimeonov, Evgeni, Evgeni Kunev

F:

Flukeworld, Flyhighiam, Fozzimir

G:

Georgi Ivanov, G. Boyadjiev, Grigor, Georgi Simeonov, Georgi Kazandjiev, Gergana Handjiyska, Georgiev Cvetan, Ge O Vedos, Gg, Gergana Taseva, George Stanchev, Gadulin, George Strezov, Glori Georgieva, George Kamburudis, George Kolev, Gordonbluff,

H:

Hristo Velev, Hristo Kirchev, Harry Haralambiev, Hr. Todorov, Hristo Yankof, Hristo Zanev, Hanneman4, Hristo Penev, Hoolwer

I:

Ivo Bonev, Ivanka Boyadzhieva. Imminerva, Ivelin Petkov, Ivanka Boyadzhieva, Iskrena33, Iliana Boycheva, Ivan Bardarov, Ivan Georgiev, Ivan Todorov, Ivantribe, Ivan Tilev, Iavor Pachovski, Iva Doychinova, Ivaylo Nachev, Ivan Aksiiski, Ivan Savchev, Ivomir Petrov, Ivan Pashov, Ivelina Gancheva, Ivan Sinitchiyski, Ivals92, Ivan Dragovchev, Ina Jeleva, Ivan Paspaldzhiev, Ivan Bozhanov, It, Iliyan Nachev, Ivan Hristov

J:

Julianne Gentile, Jivko Djamiarov, Jana Staleva, Julian Lazarov, Jully Raev, Jivko Dumanov

K:

Kiro Pirona, Kutzata Meduza, Kat Lin, Kdobromir, Kaloyan Kamenov, Kaloyan Manev, Kostadin Mutafchiev, Kamypanaiotova, Kayla&Dave Stitchers, Kiril Mihaylov, Kms311, Kristina Fellowship-Bulgaria, Kiril Mednikarov

L:

Lyubo Yordanov, Liliya Lundzhova, Luco Shumkov, Liuben Marinoff, Liquidalex, Lyuben Dikov, Lyubomir Benovski, Lachezar Lalov, Liliya Lundzhova

M:

Miroslav Petrov, Mityo Triona, Mihail Kochanov, M. Panayotova, Maria Velichkova, Milen Marinov, Marjanovic Milos, Maxmight, Michael Kniebuehler, Mrpnikolov, Malechka Palechka, Misho Genchev, Miro.st, Metosa, Merazchieva.a, Mihail Stoichev, Momchil Pekov, Mihail Sergeev, Maksim Aleksandrov, Michamilev, Marian Petrov, Magdalena Ivanova, Maria Peicheva, Mariya Lozanova, Mrak47, Milen_1999, Miropost2, Mortal, Mihail Gursov, Miroslava Mikolova, Max Pain, Martin Mihaylov, Manasi Panov, Martin Mihaylov

N:

Nina Kiossovska, Nikolay Gyurgenov, Nikolay Nikolov, Nikola Koleff, Nikolay Iivanov Stz., Nadezhda ‘Hera’ Danabasheva, Nora Damyanova, Nsmarinova, Nikolay Hristov, Nospam128, Nikolay Stoynov, Nadia Genova, Nikolay Stanev, Nsmarinova, Nankina, Nkpcz

O:

Olya Yorgova, Orlin Vasilev, Oleg Genov, Ognyan Kolev

P:

Pavel Penchev, Pitranka, Peter Bosilkov, Petko Angelov, Pkirkov, Psihomir, Petko Hristov, Petar Bodliov, Petar.raredub, Pavel Cheshmedjiev, Peter Georgiev, Petyr Cholakov, Petko Apostolov

R:

Rostislav Veselinov, Radoslav Rachev, R. Pislenski, Rock Club Kashmir, Rosen Naydenov, Roumyana Kapanova, Radostin Spasov, Radoslav Fichev, Rebel Monster, Rali_punk, Radoslav Nikolov, Rosen Stoichev, Rado Mihov, Ruslan Petrov, Rossina Shatarova

S:

Stefan Georgiev, Stayu Kasabov, S. Gundashev, S. Stoyanov, Sladjan Milenkovic, Slav Tsekov, Systoyanoff, Stoyan41, Steff Stefanova, Stein-erik.vellan, Slain Theid, Stoyan Kerefeyn, Steliyan Ivanov, Svetiholov, Svetoslav Stoyanov, Sevisoundstudio, Stefan Damyanov, Stefan Topuzov, Sca Ba, Stefan Damyanov, Stefan Kichev, Spirdon Krustev, Stefan Dimov, Santev, Svetlomir Kukurin, Sasha Dobreva, Sanya, Spirdon Krustev, Stoyan Petkov, Svetoslav Savov, Svetlio.Abadzjiev1042

T:

Tsvetelin Novkirishki, Todor Grudev, Tsvetan Tsonev, Tsveti Spasova, Tomáš Karľa, Tihomir Stanev, Tachev, Theresa, Tuba104, Тошката Тонев, Tihomir Mateev, Teodora Lyutova, Todor Sanyov, Tsvetelina-Stormy Simeonova, Tihomir Georgiev, Tsvetoslav Kyosev, Tencho Petkov, Teodor Dimov

U:

Uheepiy

V:

Viktor Stefanov, Vassil Velinov, Vladimir Chorbadjiyski, Velikov, Voland6, Viktor Kachovski, Vladimir Marinov, Vladimir Kichukov, Ventsislav Petkov, Valentin Bozhinov, Virusa, Venelin Gornishki, Vladimir Ivanov, Vladimir Tsvetkov, Vladimir Gurdjieff, Vasil Vasilev, Vania Arie, Vladimir Nemchev, Vassilena7, Valeto Drumsticks, Vania Petkova, Vansmunin, Vladimir Vladimirov, Vasko Spasov, Viktor Stambolov, Velin Stefanov, Vassilena7, Vela Arbalieva, Vmireva

W:

World Arts

Y:

Yasen Damyanov, Yordan Tenev, Yanko Stoychev, Yavor Dimov, Yulian Lebedov, Y. Nikolov, Yavor Petkov, Yoanna Novakova, Yordan Nikolaev, Yasen Bagalev, Ykornx, Yuliyan Mihaylov, Yanguss

Z:

Zlatennn, Zmey Goryanin

 

THANKS also to all our Anonymous supporters and especially to ‘Telenor Bulgaria’:

RESPECT!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *